Ambities

De ambities van Gemeentebelangen zijn groot maar reëel. Ze zijn het beste samen te vatten in: het beste voor Best. Om u een idee te geven van deze ambities hebben we een selectie gemaakt uit het totale verkiezingsprogramma van 2010-2014. Deze geven immers onze doelen weer voor de raadsperiode waar we op dit moment nog in zitten. Wat vinden wij belangrijk voor Best en welke beslissingen moeten daarvoor vallen. Ook kunt u daarmee zien dat er de afgelopen periode is bereikt. Een paar voorbeelden

Gemeentebelangen Best gaat voor:

• Centrumplannen goed en verantwoord doorzetten. Geen onnodige afbraak
(statusupdate: in 2014 gaan we eindelijk beginnen, het gemeentehuis blijft staan en er is nauwelijks afbraak van bestaande panden)

• Snel starten met bouwen, met name voor jongeren. Wachttijden voor huisvesting verkorten
(statusupdate: er is al, relatief voor deze tijden, veel gebouwd in Best. In de nieuwe wijken krijgen starterswoningen een prominente plaats en de optie voor startersleningen is verlengd)

• Aanpassingen in bestemmingsplannen toestaan zodat ouderen (zelfstandig) kunnen blijven wonen dan wel kunnen wonen bij hun kinderen
(statusupdate: bestemmingsplannen zijn nagenoeg allemaal aangepast en waar mogelijk zijn daarin levensbestendige mogelijkheden voor wonen aan toegevoegd)

• Tijds- en projectplan maken voor wijkbeheer zoals groenonderhoud en aanpassen van voorzieningen naar de moderne tijd

• Verkeersknelpunten aanpakken

• Alle rotondes in Best eenduidig inrichten
(statusupdate: dit is gebeurd, er is een veilige en vooral eenduidige situatie ontstaan, zeker voor fietsers op weg naar school)

• 1e lijnzorgcentrum in het Wilhelminadorp voor bewoners in Wilhelminadorp / Kantonnier/Ooievaarsnest/Batadorp

• Voorzieningen voor gehandicapten en mindervaliden goed onderhouden en betrekken bij nieuwe (bouw-)plannen

• Vrijwilligers zijn belangrijk! Niet steeds meer regels hiervoor opstellen

• Hondenbelasting afschaffen. Opbrengsten staan niet in verhouding tot de kosten van de belastingregel…
(statusupdate: hondenbelasting in Best is afgeschaft)

• Een multifunctioneel podiumvoorziening, bestaande voorzieningen als Tejaterke niet uitsluiten
(statusupdate: door wethouder Gloudemans (Gemeentebelangen) is er continu overleg geweest met verschillende partijen en gebruikers waardoor er eindelijk een conceptplan ligt. Hiermee lijkt er toekomst voor ‘t Tejaterke als multifunctioneel podiumvoorziening waar gebruikers en gemeente blij mee zijn. Er is een duidelijk traject, met tijdspad, voorwaarden en mogelijkheden uitgezet. De gemeenteraad heeft dit traject bekrachtigd)