Verkiezingsprogramma (verkort)

Graag presenteren wij u het verkorte verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Best voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Dit zijn de standpunten van de lokale partij én de speerpunten voor de komende raadsperiode. Het uitgebreide verkiezingsprogramma vindt u hier.

 

BeeldmerkGB_AQUAAlgemeen

 

 • Regionale samenwerking is noodzakelijk en goed, maar Best blijft zelfstandig
 • Vertrouwen in een professioneel gemeentebestuur
 • Inwoners actief blijven betrekken en actieve communicatie

BeeldmerkGB_AQUAWonen, infrastructuur, verkeer en wijken

 

 • Winkelgebieden in Wilhelminadorp en Heuveleind/Heivelden aantrekkelijk houden
 • Een goed centrum voor winkelen, ontspanning en wonen, voor inwoners en ondernemers Waar mogelijk stimulerende initiatieven voor uitgaansleven ondersteunen
 • Hoofdstraat vanaf Oranjestraat tot Nazarethstraat tot wandelgebied maken met laad- en lostijden
 • Betaalbare woningen (huur en koop) met name voor jongeren
 • Voor ouderen levensloopbestendige woningen realiseren, zelfstandig wonen of bij kinderen moet mogelijk zijn
 • Wachttijden voor (huur)huisvesting verkorten
 • Eerst bouwen op vrije plekken binnen de bebouwde kom
 • De Vleut blijft de Vleut en in Aarle bouwen we geen nieuwe wijken over de Aarleseweg
 • Alert op openingstijden van Eindhoven Airport om meer geluidsoverlast tegen te gaan

BeeldmerkGB_AQUAWelzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs

 

 • Zorgcentrum in het Wilhelminadorp voor bewoners in de rondom liggende wijken
 • De overgang van AWBZ naar WMO, de Participatiewet en Jeugdzorg goed vertalen naar Bestse normen. Iedereen moeten kunnen meedoen
 • Niemand mag buiten de boot vallen. Alle inwoners zijn verschillend en toch gelijkwaardig
 • Op korte termijn een verslavingsbeleid ontwikkelen en invoeren
 • Blijvend aandacht voor het opzoeken van stille armoede, benaderen en ondersteunen
 • Voorzieningen voor gehandicapten en minder validen goed onderhouden en betrekken bij nieuwe (bouw-)plannen
 • Beleidsplan voor buurthuizen ontwikkelen; de zorgvuldig opgebouwde sociale structuur zoveel mogelijk in stand te houden. Duidelijkheid aan (huidige) gebruikers
 • Betaalbare sportaccommodaties voor de gebruikers, in balans met de behoefte
 • Gesubsidieerde instellingen met een vergelijkbaar aanbod als private ondernemingen dienen niet op prijs te concurreren
 • Het jongerenwerk moet duidelijk en herkenbaar zijn en blijven
 • Multifunctionaliteit van accommodaties bevorderen, met dagopvang voor mensen met een beperking
 • Vrijwilligers zijn belangrijk, niet meer regels opstellen
 • Recreatie-initiatieven ondersteunen

BeeldmerkGB_AQUAVeiligheid

 

 • 30 km-zones en wild parkeren streng handhaven, zeker in omgeving van basisscholen
 • Veiligheid waarborgen voor alle groepen, met name door sociale controle te stimuleren

BeeldmerkGB_AQUABelastingen, financiën en economische zaken

 

 • Economisch beleid gericht op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor vitale ondernemingen
 • Mensen in de bijstand zo veel mogelijk ontzien
 • Rioolheffing verlagen door samenwerking met gemeenten en waterschappen
 • Huishoudelijk afval afleveren bij milieustraat gratis houden
 • Geen belastingverhogingen met uitzondering van inflatiecorrectie
 • Een structureel sluitende begroting en meerjarenraming
 • Aanbesteding van projecten en werken aan bedrijven uit Best stimuleren